Polmic - FB

aktualności

Olsztyn | Zakończenie 72. sezonu artystycznego Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej

FWMKoncerty symfoniczne w dniach 15 i 16 czerwca 2018 roku oficjalnie kończą 72. sezon artystyczny 2017/2018 Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Orkiestrę symfoniczną filharmoników warmińsko-mazurskich poprowadzi ich szef Piotr Sułkowski.

Na wyjątkową atrakcyjność tych dwóch muzycznych wieczorów niewątpliwie mają wpływ dwa elementy: pierwszym z nich jest udział w koncertach znakomitej koreańskiej skrzypaczki Bomsori Kim, która zagra jeden z najpiękniejszych koncertów solowych – Koncert skrzypcowy D-dur op. 35 Piotra Czajkowskiego, zaś drugim będzie wykonanie kompozycji Feliksa Nowowiejskiego  Missa Pro Pace op. 49 nr 3. Orkiestrze w wykonaniu słynnego dzieła patrona Filharmonii towarzyszyć będzie Chór Cantores Varmienses działający przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej przygotowany przez Benedykta Błońskiego.

Missa pro Pace (msza w intencji pokoju), to religijna kompozycja wokalno-instrumentalna napisana w roku 1933. Zbudowana w oparciu o tradycyjny układ liturgicznych części mszy, stanowi przykład wspaniałych umiejętności kompozytorskich Nowowiejskiego. To m.in. za ten utwór oraz inne wybitne dzieła religijne otrzymał kompozytor w 1935 roku godność Szambelana Papieskiego z rąk papieża Piusa XI.

Informacja o biletach – na stronie: https://filharmonia.olsztyn.pl