Polmic - FB

aktualności

Nagrody Związku Kompozytorów Polskich 2018

ZKPPrezydium Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2018 przyznało tegoroczną Nagrodę Honorową Związku Kompozytorów Polskich za zasługi dla promocji muzyki polskiej oraz (czwartą w historii) Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich za zasługi na polu edukacji muzycznej.

Laureatką Nagrody Honorowej ZKP jest Lisa Jakielski – za znakomitą książkę pod tytułem Making New Music in Cold War Poland, wydaną przez University of California Press w 2017 roku, popularyzującą wiedzę o źródłach polskiej muzyki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli festiwalu „Warszawska Jesień” w anglojęzycznych kręgach naukowych i czytelniczych.

Nagrodę ZKP za zasługi na polu edukacji muzycznej otrzymała Maria Magdalena Radziejowska – za wybitne osiągnięcia w kierowaniu czołową placówką edukacji muzycznej w Warszawie – Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 przy ulicy Miodowej, realizującą z powodzeniem misję kulturotwórczą. Prezydium Zarządu Głównego ZKP przyznając tegoroczną Nagrodę Edukacyjną pragnie podkreślić rolę Pani Magdaleny Radziejowskiej w pozyskaniu nowej siedziby dla szkół „z Miodowej”.

Uroczystość wręczenia Nagród będzie miała miejsce w czasie 61. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” w siedzibie Związku Kompozytorów Polskich przy Rynku Starego Miasta 27.