polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
130. lat Akademii Muzycznej w Krakowie
25 lutego 2018, Kraków
Muzyczne dedykacje – kiedy głos bywa inspiracją
28 lutego 2018, Warszawa
Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Smyczkowych
27-28 marca 2018, Bydgoszcz

Artykuły

Wyniki Konkursu Kompozytorskiego "Kiedy myślę Chopin..."

Radosław ŁuczkowskiRozstrzygnięty został Konkurs Kompozytorski "Kiedy myślę Chopin...", zorganizowany przez Katedrę Kompozycji Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu przy współpracy Związku Kompozytorów Polskich - Oddział we Wrocławiu. Prace jury odbyły się dwuetapowo. W fazie pierwszej członkowie Jury dokonali indywidualnej oceny nadesłanych partytur. Jury obradowało w składzie: dr Rafał Augustyn – przewodniczący Jury oraz członkowie: prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil, prof. Grzegorz Kurzyński, prof. AM Urszula Marciniec Mazur i dr Zbigniew Karnecki. Ostateczny wynik ogłoszono po koncercie finałowym w dniu 21 kwietnia 2010 roku, podczas którego artyści związani z wrocławską uczelnią wykonali pięć kompozycji wytypowanych do wykonania w II etapie spośród nadesłanych prac. Przyznano dwie równorzędne Nagrody w wysokości 2000 zł każda dla Radosława Łuczkowskiego (na zdjęciu) z Gdańska za utwór PRE-DAWNING oraz Adama Porębskiego z Wrocławia za utwór PINCHORIA, a także wyróżnienie w wysokości 1000 zł dla Michała Ossowskiego z Torunia za Sonatę na wiolonczelę i fortepian.

Konkurs, organizowany w ramach obchodów Roku Chopinowskiego, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.