Polmic - FB

nasze patronaty

Warszawa | Sinfonia Iuventus: Inauguracja sezonu artystycznego 2018/2019

SI8 października 2018 roku o godz. 19.00 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus zaprasza na koncert symfoniczny inaugurujący 11. sezon artystyczny zespołu, który będzie miał miejsce w Sali koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie. W programie - muzyka Mendelssohna, Moniuszki i Karłowicza w mistrzowskim wykonaniu.

Najwspanialsze w muzycznej literaturze koncerty solowe powstały nierzadko jako plon współpracy wielkiego kompozytora z wybitnym wirtuozem, dotyczy to także późnego arcydzieła Feliksa Mendelssohna, Koncertu skrzypcowego e moll op. 64, skomponowanego z myślą o Ferdinandzie Davidzie. Premiera miała miejsce 13 marca 1845, a dzieło spotkało się od razu z entuzjastycznym przyjęciem publiczności i od tej chwili nie schodzi z koncertowych estrad, należąc do największych muzycznych „przebojów” wszechczasów. Publiczność inauguracyjnego koncertu usłyszy to arcydzieło w mistrzowskim wykonaniu Krzysztofa Jakowicza, jednego z najwybitniejszych polskich skrzypków.

Przed epoką wielkich poematów symfonicznych, których mistrzem stać się miał Mieczysław Karłowicz, podobną rolę narracyjnych, programowych form pełniły uwertury koncertowe. Popularna Bajka Moniuszki z 1848 roku to właśnie przykład takiej sugestywnej muzyki, której skontrastowane tematy układają się w fascynującą „opowieść” – jednak nie dowiadujemy się, o czym. Kompozytor pozostawił to wyobraźni słuchacza, nie zdradzając żadnego literackiego programu.

Obszerny, autorski program w „młodopolskim” stylu jest ideową podstawą symfonii programowej op. 7 Mieczysława Karłowicza Odrodzenie. Mowa w nim o „ponurym, złowrogim śpiewie” i powolnym przebudzeniu pogrążonej w letargu duszy (cz. I), kontemplacji świata opromienionego słońcem (cz. II), pokusach błahych uciech, na jakie wystawiona jest dusza (cz. III) i wreszcie – tytułowym odrodzeniu człowieczego ducha, na zew „wiekuistego hasła”. Tę kompozycję w finale koncertu inauguracyjnego wykona Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus pod dyrekcją Mirosława J. Błaszczyka.

Patronat medialny nad koncertem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Więcej – na stronie: www.sinfoniaiuventus.pl