Polmic - FB

wiadomości archiwalne

Nagrody Honorowe Związku Kompozytorów Polskich

W dniu 23 lipca 2008 roku Prezydium Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich zdecydowało o przyznaniu tegorocznych Nagród Honorowych Związku Kompozytorów Polskich w dziele promocji polskiej muzyki współczesnej następującym osobom:
  • Marianowi Borkowskiemu - za stworzenie, wieloletnią organizację i programowanie festiwalu Laboratorium Muzyki Współczesnej
  • Andrzejowi Dziadkowi - za wieloletnią organizację i programowanie festiwali Śląskie Dni Muzyki Współczesnej i Śląskie Trybuny Kompozytorów
  • Stanisławowi Moryto - za stworzenie, wieloletnią organizację i programowanie festiwalu Legnickie Konwersatorium Organowe
  • Bronisławowi Kazimierzowi Przybylskiemu - za stworzenie, wieloletnią organizację i programowanie sesji Musica Moderna
Wręczenie Nagród Dorocznych i Honorowych odbędzie się 24 września 2008 roku o godz. 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie (przy Rynku Starego Miasta 27, I piętro).