Polmic - FB

from the world

Prezentacja polskiej muzyki współczesnej w Gruzii

KwartludiumW dniach 2–5 listopada 2018 roku kwartet Kwartludium wystąpi z cyklem koncertów w Gruzji.

Muzycy zaprezentują szeroki i różnorodny program począwszy od klasyków polskiej awangardy, aż po kompozycje najnowsze napisane na zamówienie zespołu w ostatnich latach. W programie utwory Tadeusza Wieleckiego, Sławomira Wojciechowskiego, Wojciecha Ziemowita Zycha, Jarosława Płonki i Piotra Peszata. Koncerty odbędą się w Sali Koncertowej Państwowego Konserwatorium im. V. Sarajishvili w Tbilisi i w Państwowym Teatrze Opery i Baletu im. Melitona Balanchivadze w Kutaisi.

Muzycy poprowadzą również warsztaty dla studentów Wydziału Kompozycji Państwowego Konserwatorium w Tbilisi, z którymi wspólnie wykonają kompozycje graficzne takich twórców jak Bogusław Schaeffer, Roman Haubentsock-Ramati, Krzysztof Knittel czy Jerzy Kornowicz.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą – Promesa 2018”.

Dodatkowe informacje – na stronie http://kwartludium.com/