Polmic - FB

ze świata

Archipelag Witkacy

Ar9 listopada 2018 roku o godz. 19:00 w Dalles Hall w Bukareszcie Grupa Kawalerowie Błotni zaprezentuje spektakl inter-medialny Archipelag Witkacy nawiązujący do twórczości Witkacego. Autorem scenariusza i kierownikiem muzycznym jest dyrektor Festiwalu „Warszawska Jesień” Jerzy Kornowicz.

Utwór stanowi intermedialny traktat odnoszący się do twórczości wielkiego artysty i wizjonera Stanisława Ignacego Witkiewicza – jednej z najważniejszych postaci pierwszej polskiej i europejskiej awangardy. Części główne odnoszą się do trzech rewolucji ewokowanych przez Stanisława Ignacego Witkiewicza w jego ostatnim ukończonym w 1934 r. dramacie Szewcy: ewolucji faszystowskiej, socjalistycznej i technokratycznej. Pozostałe cztery części mają charakter refrenowy, za inspirację do nich służy słynny Witkacego Portret wielokrotny powstały pomiędzy rokiem 1914 a 1918. W utworze wykorzystane są także wybrane słowa – klucze z dramatu Witkacego – mówione przez muzyków i wydobywane z samplerów, oraz obrazy i fotografie autorstwa Witkacego projektowane przez rzutniki obrazu. Wszystkie ewokacje wyrażają sprzeciw Witkacego wobec systemów społecznych limitujących człowieka w jego przeżywaniu świata, stanowią wołanie o życie pełne, z otwartością poznawczą i konstytuującym człowieka przeżyciem metafizycznym. Przywoływanie Portretu wielokrotnego stanowi wyraz splotu kilku osobowości – warstw psychologicznych obecnych w konstrukcji wewnętrznej człowieka. Daje wyraz niejednoznaczności poznawczej, tajemnicy istotności, której tylko dotykamy powierzchownie. Z kolei aspekt formalny utworu odnosi się do owej Witkiewiczowskiej „czystej formy”.

Spektakl inter-medialny w wykonaniu Grupy Kawalerowie Błotni (6 improwizujących muzyków: Jerzy Kornowicz, Krzysztof Knittel. Ryszard Latecki, Mieczysław Litwiński, Tadeusz Sudnik, Tadeusz Wielecki) oraz Adama Kruka (projekcja obrazu) i Andrzeja Kijanowskiego (projekcja dźwięku) został zaprezentowany 20 października 2018 roku we Lwowie podczas Międzynarodowego Festiwalu „Kontrasty”. Kolejne wykonanie odbędzie się podczas Festiwalu „Meridian” w Bukareszcie.

Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 2017-2021, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty” oraz przez Miasto Warszawę i ZAiKS.

ZOBACZ: wydarzenie na FB.