Polmic - FB

ze świata

Luksemburg | Uroczysty koncert polskiej muzyki sakralnej w stulecie Polski niepodległej

Festival_de_la_culture_polonaiseW setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w Katedrze Luksemburskiej o godz. 19.30 odbędzie się Uroczysty koncert polskiej muzyki sakralnej.

W programie koncertu znajdą się utwory chóralne i organowe polskich kompozytorów ostatniego stulecia, poczynając od Karola Szymanowskiego, Feliksa Nowowiejskiego, Stanisława Wiechowicza i Bolesława Szabelskiego, poprzez Romualda Twardowskiego, Andrzeja Koszewskiego, Tadeusza Paciorkiewicza, Henryka Mikołaja Góreckiego, Mariana Sawę, Juliusza Łuciuka, Mariana Borkowskiego, Zbigniewa Bujarskiego i Józefa Świdra po Pawła Łukaszewskiego oraz dwa prawykonania – Gaude Mater Aleksandra Kościowa i Ave maris stella Marcina Wierzbickiego.

Koncert będzie zwieńczeniem V Festiwalu Kultury Polskiej w Luksemburgu organizowanego przez stowarzyszenie polska.lu pod patronatem Ambasady RP w Luksemburgu. Wystąpi Hoquetus Ensemble, na organach zagra Robert Kania.

Szczegółowy program – na stronie: http://festival-polonais.lu