Polmic - FB

nasze patronaty

Warszawa | Paderewski Chopinowi

NIFCW dniach 9 listopada 2018 roku – 13 stycznia 2019 roku w Muzeum Fryderyka Chopina będzie miała miejsce wystawa „Paderewski Chopinowi”.

Paderewski – pianista, kompozytor i polityk, bez którego nie sposób myśleć o polskiej niepodległości. Jakie są jego zasługi dla Chopina? Na to pytanie odpowiada ekspozycja pamiątek należących do zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina i Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina: cennych rękopisów muzycznych, programów koncertów i zachowanej ikonografii. Wystawa stanowi wyjątkową możliwość przyjrzenia się Paderewskiemu jako wykonawcy, redaktorowi i popularyzatorowi spuścizny Chopina, którym inspirował się przez całe życie. Charakter wystawy jest szczególny: niektóre z pamiątek po artyście prezentowane będą po raz pierwszy.

Wydarzeniem towarzyszącym wystawie będzie koncert Michała Szymanowskiego 8 stycznia 2019 roku o godz. 18.00. Pianista wykona dzieła Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego.

Wejście na wystawę w cenie biletu do Muzeum, w niedziele wstęp jest bezpłatny.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Informacja o biletach – na stronie www.chopin.nifc.pl