Polmic - FB

aktualności

Warszawa | Promocja „Rocznika Chopinowskiego”

TiFCKonferencja prasowa z okazji wznowienia przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina „Rocznika Chopinowskiego” i wydania tomu 26. odbędzie się 29 listopada 2018 roku o godz. 17.00 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy ul. Krakowskie Przedmieście 32.

Organizatorami uroczystej promocji są: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina (założone w 1934) w latach 1956–2001 opublikowało 25 tomów „Rocznika Chopinowskiego”, po czym działalność tę zawieszono. Redaktorami „Rocznika” byli wybitni muzykolodzy i pianiści, m.in. Józef Michał Chomiński, Zbigniew Drzewiecki, Jan Ekier, Kazimierz Sikorski, Zygmunt Mycielski. Celem „Rocznika” jest prezentacja stanu badań i najnowszych kierunków współczesnej chopinologii w Polsce i na świecie.

Tom 26 ukazał się dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”. Po części oficjalnej wystąpi Thomas Prat (Francja) z recitalem pianistycznym wypełnionym utworami Fryderyka Chopina.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.