Polmic - FB

aktualności

Bydgoszcz | IV Międzynarodowa Konferencja „Interpretacje dzieła muzycznego. Narodowość a wartości uniwersalne”

AM BydgoszczW dniach 27-28 listopada 2018 roku w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy odbędzie się IV Międzynarodowa Konferencja „Interpretacje dzieła muzycznego. Narodowość a wartości uniwersalne”, kontynuująca cykl sympozjów pod nazwą „Interpretatio artis musicae”.

Igor Strawiński postulował, by nie „fetyszyzować swej narodowości, gdyż sztuka winna dążyć do wartości uniwersalnych i łączyć wszystkich ludzi w jedną społeczność, uznając ideę piękna i poszukiwania wiecznej prawdy oraz powszechnego dobra”. Karol Szymanowski, wypowiadając się na temat społecznych funkcji muzyki polskiej, apelował: „niech będzie «narodową» w rasowej swej odrębności, niech jednak bez lęku dąży tam, gdzie wznoszone przez nią wartości stają się już ogólnoludzkimi”. Wiek XXI, epoka globalizacji i uniwersalizacji kultury, zachęca do zadawania pytań o aktualność dyskursu stawiającego na jednej szali tożsamość narodową artysty i tworzonej przez niego sztuki, na drugiej – uniwersalizm postaw artystycznych.

Podczas konferencji zostaną omówione zagadnienia tożsamości narodowej w muzyce, funkcji folkloru w kreowaniu dzieł muzycznych, polemiki estetyczne, które wywarły wpływ na upowszechnienie się określonych postaw artystycznych w muzyce, i autorefleksji kompozytorskiej jako świadectwa określonych postaw estetycznych.

Integralną częścią konferencji są koncerty, uwzględniające w repertuarze utwory twórców polskich i ukraińskich.

POBIERZ: program Konferencji