Polmic - FB

nasze patronaty

Warszawa | Perkusja i akordeon w muzyce nowej – źródła, konteksty, inspiracje

UMFC9 grudnia 2018 roku o godz. 17.00 w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (ul. Okólnik 2) odbędzie się koncert Studium Muzyki Nowej wieńczący obrady Międzynarodowej Konferencji „Perkusja i akordeon w muzyce nowej – źródła, konteksty, inspiracje”.

Wydarzenie, o którym mowa, poświęcone będzie prezentacji wspólnych dróg artystycznych akordeonu i perkusji – instrumentów przeżywających obecnie swój renesans. Drogi te skrzyżowały się po raz pierwszy w wieku XX, kiedy obydwa instrumenty zyskały rangę instrumentów solowych, zdolnych do niezależnej, samodzielnej, pełnej kreacji artystycznej. Podczas koncertu zaprezentowane zostaną różne oblicza współczesnego akordeonu i perkusji – zarówno w solowej, kameralnej jak i orkiestrowej odsłonie. Z tego właśnie powodu koncert obfitował będzie zarówno w dzieła należące już do tzw. klasyki gatunku, naznaczone nazwiskami wielkich twórców, jak choćby Zbigniew Bargielski, jak również w dzieła powstałe w ciągu ostatnich miesięcy.

Podczas koncertu zostanie prawykonany utwór Marty Ptaszyńskiej SE-TA, przeznaczony na dwie perkusje i dwa akordeony (prawykonanie światowe), oraz nowe wersje dzieł twórców związanych z UMFC – Dariusza Przybylskiego i Ignacego Zalewskiego (utwory na perkusję, akordeon i orkiestrę smyczkową). Gościem specjalnym koncertu będzie Scotty Horey (USA), który zaprezentuje półrecital perkusyjny złożony m.in. z własnych kompozycji.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa „Perkusja i akordeon w historii muzyki” autorstwa Ludmili Bubanovej w Foyer Sali Koncertowej.

Na koncerty niedzielne obowiązują bezpłatne karty wstępu, które można pobrać najwcześniej na dwa tygodnie przez koncertem. Ich dystrybucja odbywa się w Chopin University Press od poniedziałku do środy oraz w piątki w godz. 16-19 oraz na pół godziny przed koncertem.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.