Polmic - FB

aktualności

Warszawa | Roman Palester – Muzyka kameralna

PalesterKonferencja połączona z koncertem promującym płytę Roman Palester – Muzyka kameralna (RecArt) odbędzie się 10 grudnia o godzinie 14.00 w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy ulicy Fredry 8 w Warszawie.

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie oraz Fundacja Piąta Esencja zapraszają na konferencję oraz zakończeniu pierwszego etapu digitalizacji spuścizny Romana Palestra, realizowanego przez Fundację Piąta Esencja we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie (depozytariuszem cennych archiwaliów kompozytora). Partnerem pierwszego projektu jest II Program Polskiego Radia. 

Oba projekty są finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury: pierwszy w ramach projektu Muzyczny Ślad realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca, drugi w ramach projektu Kultura cyfrowa.

Rezultaty projektów przedstawią: Lech Dzierżanowski – Prezes Fundacji Piąta Esencja, Piotr Maculewicz – kierownik Gabinetu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Piotr Bocian reprezentujący Fundację Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie konferencji artyści realizujący płytę Roman Palester – muzyka kameralna, Anna Staśkiewicz i Marcin Zdunik wykonają dwie części Sonaty na skrzypce i wiolonczelę Palestra. Ponadto Lech Dzierżanowski zaprezentuje i przekaże pozyskane na rzecz Biblioteki Uniwersyteckiej Warszawie cenne listy i partytury Romana Palestra.