Polmic - FB

aktualności

Nie żyje Izabella Grzenkowicz…

ZKP10 stycznia 2019 roku w Józefowie zmarła muzykolog, wieloletni pracownik Polskiego Radia Izabella Grzenkowicz, członek Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich.

Izabella Grzenkowicz pracowała w Polskim Radiu od 1959 roku. Pisała audycje radiowe, opracowała od strony muzycznej szereg słuchowisk, audycji słownych. Zajmowała się promocją muzyki polskiej, a jako redaktor muzyczny przygotowała i przeprowadziła cykl wywiadów ze znanymi polskimi twórcami, m. in. ze Stefanem Kisielewskiem i Krzysztofem Pendereckim. Jako redaktor muzyczny współpracowała również z Telewizją Polską (m. in. program „Estrady Poetyckie”).

Napisała ponad 100 artykułów, opublikowanych w prasie krajowej i zagranicznej, w tym recenzji, relacji, wywiadów, esejów. Od 1961 roku w czasopiśmie „Ruch Muzyczny” redagowała kroniki wymiany zagranicznej artystów, publikowała recenzje i cykl obszernych wywiadów z kompozytorami polskimi. W latach 1967–1971 pełniła funkcję kierownika Polskiego Centrum Muzycznego przy Polskiej Radzie Muzycznej. W 1971 roku została członkiem Zespołu ds. Teatru i Muzyki w Ministerstwie Kultury i Sztuki.

W latach 1977–1981 pełniła funkcję kierownika działu muzycznego tygodnika „Kultura”. Współpracowała ponadto z czasopismami: „Wychowanie Muzyczne”, „Miesięcznik Literacki”, „Polska” (edycja zagraniczna), „Uroda” (edycja zagraniczna), „Polskie Perspektywy” (wydawane przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych), „Sowietskaja Muzyka”, „Litieraturnaja Gazieta”, „Polish Music” i „Opus Musicum” (wyd. w Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej).

Opracowała ponad siedemdziesiąt haseł do Encyklopedii Muzycznej PWM, a także hasła dla Słownika muzyków polskich (Kraków, PWM, 1964–1967, pod nazwiskiem Dybowska). Była współautorem (redakcja całości, komentarze) książki Rozmowy, szkice, refleksje (PWM), która zawiera cykl rozmów, pełnych głębokich refleksji z jednym z najsławniejszych polskich kompozytorów naszych czasów – Tadeuszem Bairdem.

Cześć jej pamięci!

Pogrzeb odbędzie się 16 stycznia o godz. 14.00 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.