Polmic - FB

ogłoszenia

„Scena dla Muzyki Polskiej" (sezon 2019/2020) – nabór wniosków

IMiTInstytut Muzyki i Tańca, we współpracy z Filharmonią Narodową w Warszawie ogłasza program artystyczny „Scena dla Muzyki Polskiej”.

„Scena dla Muzyki Polskiej” to nowy program Instytutu Muzyki i Tańca przeznaczony dla polskich artystów wykonawców, realizowany we współpracy z Filharmonią Narodową i instytucjami artystycznymi w kraju. Wyłonione w trybie konkursowym programy z muzyką polską będą prezentowane w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej i powtarzane w innych miastach w Polsce.

Główne cele programu to inspirowanie muzyków do przygotowywania programów koncertów muzyki polskiej, promowanie wykonawstwa utworów muzyki polskiej oraz zainteresowanie publiczności muzyką polską, szczególnie mniej znanymi utworami. Oczekiwanym rezultatem programu jest prezentacja i popularyzacja polskiej twórczości kompozytorskiej, zwłaszcza rzadziej obecnej we współczesnej praktyce koncertowej, oraz zwiększenie liczby wykonań muzyki polskiej i promocja polskich artystów wykonawców. W ramach programu artyści – soliści i zespoły kameralne mogą wnioskować o dofinansowanie koncertów w wysokości do 30 tysięcy złotych. Budżet programu wynosi 240 tysięcy złotych.

Termin nadsyłania zgłoszeń do programu upływa 30 kwietnia 2019 roku.

Ogłoszenie dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca, regulamin i formularz aplikacyjny do pobrania są dostępne na stronie www.imit.org.pl