Polmic - FB

aktualności

Warszawa | 40. Walne Zebranie Członków Związku Kompozytorów Polskich

ZKPW dniach 24-25 maja 2019 obradowało w Warszawie 40. Walne Zebranie Członków Związku Kompozytorów Polskich, podczas którego dokonano wyboru nowych władz i podjęto szereg uchwał.

Członkiem honorowym ZKP wybrany został wybitny kompozytor Juliusz Łuciuk.
Prezesem ZKP został wybrany ponownie Mieczysław Kominek, muzykolog i dyrektor Polskiego Centrum Informacji Muzycznej.

Wybrany Zarząd ukonstytuował się w sposób następujący:

Wiceprezesi: Anna Zawadzka-Gołosz i Krzysztof Baculewski
Sekretarz Generalny: Alicja Matracka-Kościelny
Skarbnik: Jarosław Siwiński
Członkowie Prezydium: Beata Bolesławska-Lewandowska i Alicja Gronau
Członkowie Zarządu Głównego: Marcel Chyrzyński, Wiesław Cienciała, Anna Ignatowicz-Glińska, Iwona Lindstedt, Tadeusz Wielecki i Wojciech Widłak.

W dniu 26 maja dokonano także wyboru Zarządu Sekcji Muzykologów ZKP. Przewodniczącą Sekcji została ponownie Beata Bolesławska-Lewandowska.

Zebranie podjęło dwanaście uchwał, których treść opublikowana została na stronie Związku Kompozytorów Polskich.