Polmic - FB

nasze patronaty

Polanica-Zdrój | 28. Międzynarodowe Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej

Międzynarodowe koncerty22 sierpnia 2019 roku o godz. 19.30 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Polanicy-Zdroju w ramach Międzynarodowych Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej wystąpią organista Roman Perucki i skrzypaczka Maria Perucka.

Międzynarodowe Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej w Polanicy-Zdroju to festiwal o wysokiej randze artystycznej, na którym prezentowane są wielkie dzieła muzyki klasycznej i współczesnej przez wybitnych wykonawców z kraju i zagranicy. Obok istotnych celów artystycznych, koncerty odgrywają znaczącą rolę edukacyjną (poprzez prelekcje z zakresu historii muzyki) oraz społeczno-kulturową (kultywowanie wielowiekowej tradycji koncertowania w świątyniach Dolnego Śląska, podnoszenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej regionu, promowanie zjawisk polskiej kultury muzycznej skierowanych do dużych grup turystów zagranicznych).

Istotnym założeniem tegorocznej edycji Festiwalu jest zderzenie dzieł wybitnych kompozytorów muzyki organowej (J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, J. Pachelbel, G. F. Händel i in.) z transkrypcjami na organy klasycznej i współczesnej muzyki instrumentalnej. Roman Perucki, profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku i I organista Katedry Oliwskiej, oraz wykładowczyni Szkoły Muzycznej II stopnia w Gdyni Maria Perucka wykonają utwory Johanna Sebastiana Bacha, Sigfrieda Karg-Elerta i Daniela Magnusa Gronaua. W programie koncertu znalazły się też kompozycje polskich twórców: 3 Pieśni Janusza Bieleckiego, Suita w stylu francuskim „Les Petits Plaisirs” na skrzypce i organy oraz Preludium i fuga BACH: Marsz Zbigniewa Kruczka.

Patronat medialny nad Festiwalem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

POBIERZ: program Festiwalu