Polmic - FB

ogłoszenia

Konkurs na dyrektora Filharmonii Bielskiej

KonkursZarząd Spółki Cavatina Holding ogłasza konkurs na dyrektora Filharmonii Bielskiej – pierwszego prywatnego obiektu tego typu w Polsce. Oferty można składać do 31 października 2019.

Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Bielskiej w Bielsku-Białej mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria merytoryczne:

  1. wykształcenie wyższe magisterskie,
  2. co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucji działającej w sferze kultury, w szczególności związanej z muzyką lub 5-letnie udokumentowane doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu, realizacji i rozliczaniu dużych projektów z dziedziny kultury związanych z muzyką,
  3. doświadczenie w efektywnym pozyskiwaniu z różnych źródeł środków finansowych dla projektów kulturalnych,
  4. umiejętności organizatorsko-menadżerskie,
  5. znajomość specyfiki pracy w instytucji kultury, preferowane w instytucji artystycznej,
  6. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury w szczególności muzycznych, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach.

Oferty wraz z załącznikami oraz adresem zwrotnym, nr telefonu oraz adresem poczty elektronicznej należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Filharmonii Bielskiej” na adres: Cavatina Holding S.A. ul. Partyzantów 51, 43-300 Bielsko-Biała w terminie do 31 października 2019. Nadesłane oferty nie będą zwracane.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji wraz z listą wymaganych dokumentów: Plik PDF