Polmic - FB

news

Przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa: waltornia I/III

POSIPolska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowisko „Waltornia I/III”. Termin przesłuchania: 14 października 2019 roku. Przesłuchania odbędą się w stolicy, w Zespole Szkół im. inż. S. Wysockiego d. „Kolejówka” (ul. Szczęśliwicka 56).

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować: umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów, szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 9 października 2019 r. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową: https://bit.ly/2lSyTLU. Do zgłoszenia należy dołączyć: życiorys w języku polskim, podpisane oświadczenie (do pobrania na stronie https://sinfoniaiuventus.pl/waltornia-termin-przesluchania-14-pazdziernika-2019/ )

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Szczegółowe informacje – na stronie https://sinfoniaiuventus.pl/waltornia-termin-przesluchania-14-pazdziernika-2019/