Polmic - FB

aktualności

Warszawa | Mecz / Tabula Rasa

Scena muzyki nowejKolejny koncert Chain Ensemble 14 października 2019 roku o godz. 19.00 w Nowym Teatrze w ramach cyklu „Scena Muzyki Nowej”, organizowanym przez Towarzystwo im. W. Lutosławskiego, rozpoczną dwa muzyczne pojedynki.

W należącym już do klasyki współczesności, powstałym w roku 1964 utworze Match Mauricio Kagela perkusista będzie sędzią w starciu między dwoma wiolonczelistami. Teatralna sytuacja jest punktem wyjścia do zaprezentowania obszernego katalogu rozmaitych możliwości artykulacyjnych. Argentyński kompozytor, który w połowie lat pięćdziesiątych przeniósł się do Niemiec, zapamiętany został m.in. jako inicjator gatunku teatru instrumentalnego, którego jednym z pierwszych przykładów jest właśnie ten utwór. W utworze Mecz mieszkający i działający w Krakowie kompozytor Maciej Jabłoński wykorzystał fragment Ferdydurke Witolda Gombrowicza ze słynną walką na miny między Miętusem i Syfonem. Zespół smyczkowy wsparty kotłami współdziała tu z dużą grupą amatorów, którzy wokalnie i aktorsko wcielają się w rolę przeciwników, zaś oryginalny tekst recytowany przez aktora przedstawia przebieg tego jedynego w swoim rodzaju starcia.

Wyciszenie emocji, zwrot w stronę introwertyzmu nastąpi w utworze Struny w ziemi na zespół smyczkowy Tomasza Sikorskiego, „muzycznego egzystencjalisty”. Arvo Pärt, być może najpopularniejszy z żyjących twórców muzyki „poważnej”, w roku 1977 napisał utwór Tabula rasa na dwoje skrzypiec, fortepian preparowany i orkiestrę smyczkową. Stanowi on jeden z pierwszych przykładów charakterystycznej dla estońskiego kompozytora techniki-stylu tintinnabuli, kojarzonego z brzmieniem dzwonów oraz spokojem, kontemplacją i wewnętrznym wyciszeniem.

Więcej – na stronie https://nowyteatr.org/pl/kalendarz/match-tabula-rasa