Polmic - FB

nasze patronaty

Warszawa | Słuchy – koncerty do zwiedzania: 3. edycja

Sluchy„Wysłuchanie, wytrwanie i przekazanie” to słowa klucze do trzeciej edycji cyklu koncertowego „Słuchy – koncerty do zwiedzania”, która odbędzie się w dniach 10 października – 3 listopada 2019 roku w warszawskiej Królikarni.

W tym roku głównym komponentem muzycznych wydarzeń staną się niewidoczne gołym okiem detale koncertów i performansów muzycznych: fale dźwiękowe, czas, relacja człowiek – instrument.

Rozpocznie cykl koncertowy hipnotyczny performance audiowizualny In My Own Wave. Ruchome obrazy Katarzyny Korzenieckiej zainspirowane ebru – kilkusetletnią techniką zdobienia papieru – w połączeniu z medytacyjną muzyką gwiazdora polskiej sceny muzyki elektronicznej Jacka Sienkiewicza zapraszają do synestetycznej podróży w przestrzeń audiowizualną. Podczas performansu w Królikarni po raz pierwszy zarówno dźwięk, jak i obraz będą generowane na żywo. Do wytworzenia fali dźwięków posłużą komputery, syntezatory i głośniki. Na ekranie zobaczymy zbliżenie wodnej fali modyfikowanej przy pomocy wiader, kuwet, pędzelków i szkatułek oraz pigmentów i innych tajemniczych substancji.

Czas jest nieodzownym towarzyszem muzyka i twórcy w jego zawodzie. Czas, który jest dany odbiorcy do zapoznania się z dziełem podczas koncertów – choć zazwyczaj ulotny i jednorazowy – w tym roku, dzięki dźwiękowej instalacji Michała Libery Systematyka organizmów cudzożywnych (zarys), będzie nam dany na dłużej, a nawet umożliwi kilkakrotne zapoznanie się z dziełem. Wypełniająca sześć sal muzealnych instalacja dźwiękowa stworzona została na podstawie opowiadań Franza Kafki.

W ramach cyklu odbędzie się ponadto premiera płyty DVD Incorporate wydawnictwa BÓŁT, podczas której zaprezentowane zostaną utwory Kuby Krzewińskiego i Rafała Zapały.

Patronat medialny nad cyklem koncertowym objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Szczegółowy program – na stronie http://www.krolikarnia.mnw.art.pl/aktualnosci/sluchy-koncerty-do-zwiedzania-edycja-3,44.html