Polmic - FB

ogłoszenia

Program Reorientacji Zawodowej Muzyków

Program reoreintacjiInstytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków aplikacyjnych do Programu Reorientacji Zawodowej Muzyków na sezon 2019/2020. Termin zgłoszeń do pierwszych kursów upływa 15 listopada 2019 roku.

Program Reorientacji Zawodowej Muzyków adresowany jest do profesjonalnych muzyków, obywateli polskich i rezydentów, którzy z powodów zdrowotnych, lub innych życiowych przeszkód nie mogą uprawiać zawodu artysty, a nie uzyskali jeszcze prawa do emerytury lub renty. W szczególności dotyczy to następujących specjalności: śpiewacy – soliści i chórzyści oraz muzycy grający na instrumentach dętych. Celem programu jest umożliwienie uczestnikom rozpoczęcia (również samodzielnej) nowej działalności zarobkowej do czasu nabycia prawa do emerytury lub renty. Preferowane będzie podejmowanie aktywności zawodowej związanej z branżą muzyczną.

W pierwszej edycji Programu, przypadającej na 2019/2020 rok, osoby zainteresowane reorientacją zawodową mogą skorzystać z następujących form wsparcia: bezpłatny kurs konserwacji / strojenia fortepianów, bezpłatny kurs komputerowego pisania nut, bezpłatny kurs animatora życia muzycznego oraz stypendium na realizację indywidualnego projektu przekwalifikowania zawodowego.

Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w kursach (Programy: I, II, III) w 2019 r. upływa w dniu 15 listopada 2019 roku. Zgłoszenia nadesłane po terminie będą uwzględniane w miarę wolnych miejsc. Wnioski o stypendia na realizację indywidualnych projektów przekwalifikowania zawodowego (Program IV) przyjmowane będą do 30 listopada 2019 r., a w 2020 roku – do 28 lutego, do 31 maja oraz do 30 września – do wyczerpania środków.

Szczegółowe informacje oraz wzory formularzy aplikacyjnych są do pobrania są na stronie IMiT: http://www.imit.org.pl/programy/departament-muzyki/2918