Polmic - FB

ogłoszenia

Przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa: harfa i waltornia I/III i II/IV

POSIPolska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska „Harfa”, „Waltornia I/III” i „Waltornia II/IV”. Termin przesłuchania: 3 grudnia 2019 roku. Przesłuchania odbędą się w stolicy, w Auli Zespołu Szkół nr 7 (ul. Szczęśliwicka 56).

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować: umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów, szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze.

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową. Link do rejestracji: https://bit.ly/2lSyTLU 

Do zgłoszenia należy dołączyć: życiorys w języku polskim i podpisane oświadczenie (do pobrania na stronie https://sinfoniaiuventus.pl/harfa-waltornia-termin-przesluchan-2-grudnia-2019/

Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 listopada 2019 roku.

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Szczegółowe informacje – na stronie https://sinfoniaiuventus.pl/harfa-waltornia-termin-przesluchan-2-grudnia-2019/