Polmic - FB

nasze patronaty

Warszawa | Beethoven, Dvořák i Elgar w wykonaniu Sinfonii Iuventus

SI18 stycznia 2020 roku o godz. 19.00 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego będzie miał miejsce koncert Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus pod batutą Marka Wroniszewskiego z udziałem utalentowanego młodego wiolonczelisty Marcela Markowskiego. W repertuarze znajdą się dzieła neoromantyczne Antonina Dvořáka oraz Edwarda Elgara urozmaicone uwerturą Coriolan Ludwiga van Beethovena.

Do szczególnie ważnych dla starożytnych Rzymian postaci-symboli związanych z legendarnymi początkami Miasta należał oficer Gaius Marcius Coriolanus, pogromca Wolsków, który po konflikcie z trybunami przystał do wrogów i zaatakował Rzym. W roku 1804 własną tragedię na kanwie dziejów Gaiusa Marciusa napisał zapomniany dziś austriacki dramaturg Heinrich Joseph von Collin – do niej właśnie, w 1807 r. uwerturę skomponował Ludwig van Beethoven. Struktura dwutematowego allegra dała możliwość oddania dramatycznego napięcia pomiędzy postawą buntowniczego Koriolana, a błaganiami dwóch kobiet.

VII Symfonia d‑moll op. 70 Antonína Dvořáka powstała na zamówienie Royal Philharmonic Society w Londynie (1885), gdzie wysoko ceniono czeskiego kompozytora. W opinii niektórych komentatorów Siódma uchodzi wręcz za najlepsze dzieło Dvořáka tego gatunku, najpełniej oddające jego orkiestrowy kunszt i indywidualne rysy stylu. Choć ostatecznie większą popularność zdobyła Dziewiąta („Z Nowego Świata”), to Siódma należy od chwili premiery do kanonu neoromantycznej symfoniki.

Koncert wiolonczelowy e-moll Edwarda Elgara dziś należy do sztandarowych pozycji repertuarowych i najpopularniejszych dzieł autora. Elegijny utwór tworzony był pod wpływem traumatycznych doświadczeń I wojny światowej; choć wymagający technicznie, nie epatuje wirtuozerią, zachwyca natomiast bogactwem tematycznej inwencji, szczególnym kolorytem harmonicznym, przede wszystkim zaś – głębią emocjonalnego przekazu.

Piotr Maculewicz

Patronat medialny nad koncertami Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Więcej – na stronie https://sinfoniaiuventus.pl/