Polmic - FB

ze świata

Petersburg | Wykład Jerzego Stankiewicza o „Kwartecie na koniec Czasu” Oliviera Messiaena

Instytut Polski w Petersburgu17 lutego 2020 roku w siedzibie Instytutu Polskiego w Petersburgu (ul. 5. Sowiecka 12) o godz. 18.30 będzie miał miejsce wykład Nowe spojrzenie na genezę „Kwartetu na koniec Czasu” Oliviera Messiaena w Stalagu VIII A Görlitz, który wygłosi Jerzy Stankiewicz, wiceprezes Oddziału Związku Kompozytorów Polskich w Krakowie.

Podczas spotkania odbędzie się też projekcja francuskiego filmu dokumentalnego i muzycznego Urok niemożliwości (reż. Nicolas Buenaventura Vidal, 2006) obrazującego hipotezy dotyczące powstania Kwartetu… na przełomie 1940 / 1941 roku w hitlerowskim obozie jenieckim w Görlitz (dzisiaj w Polsce w Zgorzelcu na Dolnym Śląsku).

Olivier Messiaen (1908–1992) – francuski kompozytor, organista, wykładowca, był jedną z najważniejszych postaci muzyki XX wieku, z jednej strony mistykiem, z drugiej zaś śmiałym eksperymentatorem. W 1931 został mianowany organistą paryskiego kościoła La Trinité i funkcję tę sprawował do śmierci. W roku 1940 został uwięziony w stalagu, a po zwolnieniu w 1941 objął stanowisko profesora harmonii (dopiero w 1966 roku został profesorem kompozycji) w paryskim konserwatorium. Był niezwykle charyzmatycznym pedagogiem, a do grona jego uczniów należeli wybitni twórcy, którzy — podobnie jak on sam — uformowali oblicze XX-wiecznej muzyki, prowadząc ją we wcześniej nieznanych kierunkach: Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis. W Görlitz działa obecnie Meetingpoint Messiaen — miejsce spotkań muzycznych młodzieży i doświadczonych muzyków z Europy i innych kontynentów.