Polmic - FB

news

Professor Hieronim Feicht Awards 2019 granted!

Feicht

On 28 February 2020 the Jury of the Professor Hieronim Feicht Competition awarded the authors of musicological works written in 2018–2019.

The ex aequo award went to Marek Bebak for the book Franciszek Lilius. Życie i twórczość na tle epoki, Krakow 2018 and Weronika Nowak for the work „Outis” i „Cronaca del Luogo” Luciana Beria w perspektywie kategorii przestrzeni performatywnej i heterotopicznej (unpublished doctoral dissertation, UAM Poznań 2019).

The Jury of the Competition decided to award three honorable mentions:

Jolanta Bujas – Twórczość Antoniego Milwida (1755–1837) w kontekście działalności kapeli kanoników regularnych w Czerwińsku (unpublished master's thesis, IM UJ, Kraków 2019); Marta Dziewanowska-Pachowska – Dzieło w ruchu. Instalacje dźwiękowe Zygmunta Krauzego, Krzysztofa Knittla i Marka Chołoniewskiego (unpublished doctoral dissertation, IM UW, Warsaw 2018); Hubert Szczęśniak – Działalność jawnych instytucji muzycznych w okupowanym Krakowie: 1939-1945 (unpublished master's thesis, IM UJ, Kraków 2019).

We warmly congratulate all  the winners!