Polmic - FB

aktualności

Konkurs o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za 2019 rok rozstrzygnięty!

Feicht28 lutego 2020 roku Jury Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta w toku dyskusji przyznało Nagrodę im. Księdza Prof. Hieronima Feichta autorom prac muzykologicznych, które powstały w latach 2018–2019.

Nagrodę ex aequo otrzymali Marek Bebak za książkę Franciszek Lilius. Życie i twórczość na tle epoki, Kraków 2018 oraz Weronika Nowak za pracę „Outis” i „Cronaca del Luogo” Luciana Beria w perspektywie kategorii przestrzeni performatywnej i heterotopicznej (niepublikowana praca doktorska, UAM Poznań 2019).

Jednocześnie Jury Konkursu postanowiło przyznać trzy wyróżnienia:

  • Jolancie Bujas za pracę Twórczość Antoniego Milwida (1755–1837) w kontekście działalności kapeli kanoników regularnych w Czerwińsku (niepublikowana praca magisterska, IM UJ, Kraków 2019);
  • Marcie Dziewanowskiej-Pachowskiej za pracę Dzieło w ruchu. Instalacje dźwiękowe Zygmunta Krauzego, Krzysztofa Knittla i Marka Chołoniewskiego (niepublikowana praca doktorska, IM UW, Warszawa 2018);
  • Hubertowi Szczęśniakowi za pracę Działalność jawnych instytucji muzycznych w okupowanym Krakowie: 1939-1945 (niepublikowana praca magisterska, IM UJ, Kraków 2019).

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!