Polmic - FB

nasze patronaty

Wieliczka i Kraków | III Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” 2020

PianoIII Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” 2020 potrwa do 7 marca 2020 roku.

Pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Festiwalu i Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte” jest pianistka Marta Polańska. Organizatorami: Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce oraz Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato w Krakowie. Ten innowacyjny projekt ma na celu inspirowanie młodych pianistów do pogłębiania wiedzy z zakresu historii instrumentu, zwiększanie świadomości dotyczącej praktyk wykonawczych różnorodnego repertuaru na fortepianach współczesnych i historycznych, a także poznawanie nurtów interpretacyjnych oraz literatury fortepianowej różnych epok. Celem Festiwalu i Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte” jest także ukazanie historii ewolucji fortepianu w kontekście rozwoju repertuaru fortepianowego.

III Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” 2020 odbywa się w przededniu XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, dlatego w repertuarze Festiwalu i Konkursu „Piano e Forte” są utwory oraz zagadnienia związane z fortepianem, sztuką pianistyczną i repertuarem chopinowskim. Program tegorocznego Festiwalu nawiązuje także do 210. rocznicy urodzin Roberta Schumanna, rówieśnika i przyjaciela Fryderyka Chopina, 250. rocznicy urodzin Ludwiga van Beethovena oraz 335. rocznicy urodzin i 270. rocznicy śmierci Johanna Sebastiana Bacha.

W programie przedsięwzięcia znalazły się: Koncert „Piano e Forte”, warsztaty dotyczące budowy pianina, fortepianu i jednego z jego prototypów – klawesynu, wykłady dotyczące historii instrumentów, a także dzieł fortepianowych Ludwiga van Beethovena, warsztaty instrumentologiczne i lekcje muzealne w Galerii Rzemiosła Artystycznego Muzeum Narodowego w Krakowie, III Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” 2020 (6 marca 2020 r.) oraz Koncert Galowy Młodych Mistrzów Fortepianu (7 marca 2020 r.) w Sali koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.

Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej: www.pianoeforte.pl