Polmic - FB

nasze patronaty

Gdańsk | XIII Gdański Festiwal Muzyczny

GFMXIII Gdański Festiwal Muzyczny odbędzie się między 9 a 22 maja 2020 roku w Gdańsku. Formuła Festiwalu jest otwarta, niemniej indywidualny atrybut każdej kolejnej jego edycji nadaje towarzyszące jej przesłanie lub postać artysty rezydenta.

Rok 2020 to 100-lecie urodzin Jana Pawła II. W przededniu tej rocznicy, 17 maja, wykonane zostanie monumentalne dzieło Henryka Mikołaja Góreckiego Beatus Vir. Utwór został zamówiony przez kardynała Karola Wojtyłę, a prawykonanie odbyło się już po jego wyborze na papieża. W wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis, Chóru Filharmonii w Krakowie oraz Orkiestry Symfonicznej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej pod batutą Jana Łukaszewskiego zabrzmią też Totus Tuus op. 60 i Salve Sidus Polonorum. Kantata o Św. Wojciechu op. 72 autorstwa H. M. Góreckiego.

Z okazji Roku Beethovenowskiego wykonany zostanie m. in. Koncert potrójny C-dur op. 56 Ludwiga van Beethovena przez artystów, współpracujących z Deutsche Grammophon: pianistę Jana Lisieckiego, skrzypaczkę Bomsori Kim i wiolonczelistkę Camille Thomas.

W tym roku będziemy również świadkami XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, odbywającego się co 5 lat w Warszawie. Udział w Gdańskim Festiwalu wezmą laureaci tego Konkursu z lat poprzednich oraz kandydaci. Usłyszymy też laureatów innych konkursów o światowym znaczeniu, w tym zwycięzcę Konkursu im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie 2019, francuskiego pianistę Alexandre’a Kantorowa. Przeciwwagą dla występów pianistów klasycznych będzie nadzwyczajny recital Adama Makowicza.

Patronat medialny nad Festiwalem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Szczegółowy program – na stronie https://www.gdanskifestiwal.pl/