Polmic - FB

ogłoszenia

23. Biennale sztuki dla dziecka: Konkurs na projekt wydarzenia artystycznego

Biennale„Spotkanie jako sztuka” to temat 23. Biennale sztuki dla dziecka, które poświęcone będzie tematowi spotkania we wspólnym tworzeniu, interakcji niezbędnej do powstania dzieła.

Centrum Sztuki Dziecka zaprasza do udziału w Konkursie na projekt wydarzenia artystycznego dla dzieci. Temat 23. Biennale związany jest z problematyką tworzenia: dotyczy to zarówno działania w obszarze sztuki, jak i budowania relacji. Wspólne tworzenie pozwala bowiem poznawać i doceniać znaczenie zespołowości. Nagrodzona praca zostanie wyprodukowana (z wkładem finansowym Centrum) i zrealizowana podczas 23. Biennale sztuki dla dziecka w maju 2021 roku.

Organizatorów interesują przede wszystkim dwa rodzaje wydarzeń:

👉 efekty działania kolektywów i zespołów twórczych, składających się z osób należących do różnych pokoleń, włączających do swojej pracy dzieci,

👉 efekty działań dorosłych twórców, którzy w określony przez siebie sposób będą współpracować z dziećmi, np.: przy tworzeniu koncepcji, konsultując poszczególne pomysły, realizując konkretne fazy projektu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2020 roku.

Szczegóły dostępne są na stronie https://biennaledladziecka.pl/