Polmic - FB

nasze projekty

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu przekazało partytury do POLMIC

logotyp Centrum Sztuki Dziecka Na podstawie umowy o współpracy między Centrum Sztuki Dziecka a Związkiem Kompozytorów Polskich archiwum poznańskiego ośrodka udostępniane jest w Polskim Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu jest samorządową instytucją kultury działającą od 30 lat. Prowadzi wszechstronne i interdyscyplinarne działania w obszarze kultury dla dzieci i młodzieży. Celem instytucji jest inspirowanie profesjonalnej twórczości dla dzieci, promowanie i upowszechnianie wartościowych zjawisk artystycznych oraz popularyzacja i wspieranie rozwoju nowatorskich metod edukacji kulturalnej. Do zadań statutowych Centrum należy organizacja Biennale Sztuki dla Dziecka, Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza „Ale Kino!” oraz realizacja innych projektów edukacyjnych i artystycznych. Centrum prowadzi również działalność wydawniczą: Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży oraz książki z serii Sztuka i dziecko.

W ciągu kilku dekad działalności ośrodek zamówił i zgromadził w swoim archiwum bezcenny zbiór utworów współczesnych polskich kompozytorów dla publiczności dziecięcej. Przeznaczone są one do wykonania (dotyczy większości pozycji) przez profesjonalnych muzyków lub (liczne) z udziałem publiczności dziecięcej, a nawet (kilka kompozycji) przez same dzieci. Powstawały przede wszystkim na potrzeby cyklu koncertów muzyki współczesnej dla dzieci pt. „Muzyka i zabawa”, prowadzonego w latach 1987–2015 przez Hannę Gawrońską.

Na mocy umowy o współpracy pomiędzy Związkiem Kompozytorów Polskich i Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zgromadzone w ten sposób materiały nutowe i – w niektórych przypadkach – płyty CD zostały złożone jako depozyt i są udostępniane czytelnikom w Bibliotece ZKP – Polskim Centrum Informacji Muzycznej POLMIC. Właścicielem praw autorskich do kompozycji i partytur pozostaje Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i tam należy się zgłaszać w celu nabycia nut na własność lub do wykonania.

DO POBRANIA: KATALOG – KOLEKCJA UTWORÓW MUZYCZNYCH CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU.