Polmic - FB

aktualności

Muzyka 2020 – wyniki naboru z odwołaniami

MKiDN27 kwietnia 2020 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało listę pozytywnie rozpatrzonych odwołań w programie Muzyka, którego operatorem jest Instytut Muzyki i Tańca.

Celem programu jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i najwybitniejsze osiągnięcia wielowiekowego dziedzictwa polskiej kultury muzycznej, jak i projektów skoncentrowanych na tworzeniu nowych wartości i poszukiwaniu oryginalnych środków ekspresji artystycznej. Do zadań programu należy wspieranie projektów, realizowanych przede wszystkim poza standardowymi ramami bieżącej działalności wnioskodawców.

W ramach procedury odwoławczej Minister pozytywnie rozpatrzył 78 wniosków. W 2020 roku w ramach programu Muzyka dofinansowanie otrzymało 216 projektów na łączną kwotę 23 073 398,00 złotych.

Pełna lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz odrzuconych z powodu błędów formalnych jest dostępna na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce „Programy MKiDN 2020 – Muzyka" oraz na stronie Instytutu Muzyki i Tańca w części „Dokumenty do pobrania”.