Polmic - FB

aktualności

Pogrzeb Adama Mrygonia

Mrygon27 maja 2020 roku odbędzie się pogrzeb zmarłego 10 kwietnia dr. Adama Mrygonia, muzykologa, dyrygenta, bibliotekarza, wieloletniego pracownika Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Od 1966 był członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich.

Studiował muzykologię w Uniwersytecie Poznańskim i Uniwersytecie Warszawskim. Studia dyrygenckie odbył w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. W latach 1968-1969 przebywał w Wiedniu jako stypendysta Bundesministerium für Unterricht in Österreich. W roku 1983 obronił pracę doktorską Stanisław Wiechowicz – monografia.

Pełnił funkcje asystenta chóru w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, był dyrygentem chóru i konsultantem muzycznym Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” w Warszawie. Prowadził wykłady w Instytucie Muzykologii Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz w Katedrze Muzykologii Kościelnej Akademii Teologii Katolickiej. W latach 1956-2000 pracował w Oddziale Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej Warszawskiego na stanowisku bibliotekarza (1956-1962), starszego bibliotekarza (1962-1968), kustosza (1968-1984), starszego kustosza (1984-1987), kustosza dyplomowanego (1988-1991), starszego kustosza dyplomowanego (1992-2000). W latach 1971-2000 był kierownikiem Oddziału Zbiorów Muzycznych. Był członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, działał też w jej zarządzie w latach 1970-1976.

Za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych został uhonorowany dwukrotnie Nagrodą indywidualną Rektora Uniwersytetu Warszawskiego I stopnia (1982, 1983). Za dokonania w zakresie wykonawstwa chóralnej muzyki religijnej zostało mu przyznane odznaczenie „Ecclesiae populoque servitium praestanti” (1997).

Dr Adam Mrygoń był wzorem zawodowej rzetelności, człowiekiem wielkiej prawości i dobroci, pozostanie na zawsze we wdzięcznej pamięci pracowników i czytelników BUW, którzy mogli go poznać w czasie aż czterdziestu czterech lat pracy w tej Bibliotece.

O godz. 13.00 w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie (pl. Grzybowski 3/5) zostanie odprawiona Msza święta, uroczystości pogrzebowe rozpoczną się na Cmentarzu Komunalnym Północnym (brama główna, ul. Kazimierza Wóycickiego 14) o godz. 14.30.

Cześć Jego pamięci!