Polmic - FB

aktualności

W lipcu odeszły dwie zasłużone redaktorki PWM

Szurmiak BoguckaZ opóźnieniem dowiadujemy się o śmierci Starszych Redaktorek wielce zasłużonych dla ruchu wydawniczego i polskiego środowiska muzykologicznego, przez wiele lat związanych z Polskim Wydawnictwem Muzycznym i tworzących jego najlepszą tradycję redaktorską. 2 lipca 2020 w Krakowie, przeżywszy lat 88, zmarła Mirosława Kaczorowska-Guńkiewicz. 17 lipca 2020 w Krakowie w wieku 91 lat odeszła Aleksandra Szurmiak-Bogucka (na fotografii).

Śp. Mirosława Kaczorowska-Guńkiewicz – muzykolog, od 1966 roku członkini Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, była najbliższą współpracowniczką redaktor naczelnej dr Eżbiety Dziębowskiej przy wydawaniu monumentalnej „Encyklopedii Muzycznej PWM”. W 2012 roku wzięła udział w filmie poświęconym historii tego ambitnego przedsięwzięcia wydawniczego, który dostępny jest online w serwisie PWM. Zajmowała się także edycjami nutowymi – przygotowała do wydania m.in. dzieła Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Działała społecznie w swoim środowisku do ostatnich lat życia.

Śp. Aleksandra Szurmiak-Bogucka – wybitna etnomuzykolog i animatorka ruchu regionalnego, członkini Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, specjalizowała się w tradycyjnej kulturze muzycznej polskich Karpat i Podkarpacia. W latach pięćdziesiątych wraz z mężem Kazimierzem Boguckim dokonywała nagrań i zapisów tradycyjnego folkloru muzycznego w ramach tzw. Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego. W latach 1965-91 pełniła stanowisko Kierownika Redakcji Dawnej Muzyki Polskiej i Folkloru (m.in. seria „Obrzędy i zwyczaje ludowe”). W 1986 roku otrzymała nagrodę im. O. Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. Czynna zawodowo niemal do końca życia, była jurorką licznych konkursów folklorystycznych, autorką wielu publikacji, niekwestionowanym autorytetem kilku pokoleń muzyków, folklorystów i regionalistów.

Cześć Ich Pamięci!