Polmic - FB

aktualności

„Muzyka utrwalona. Fotografie dźwiękowe polskiej kultury muzycznej” – konferencja online

Muzyka utrwalonaW dniach 14–16 kwietnia 2021 odbędzie się Konferencja Naukowa „Muzyka utrwalona. Fotografie dźwiękowe polskiej kultury muzycznej" organizowana przez Pracownię Kultury Muzycznej i Folklorystyki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Obrady poświęcone będą fotografiom dźwiękowym kultury tradycyjnej, kultury wysokiej oraz zasobom archiwów fonograficznych. Usłyszymy referaty dotyczące zbiorów audiowizualnych, miejsc i sposobów ich zdeponowania oraz udostępniania, kwestii technicznych związanych z realizacją „fotografii dźwiękowych” (utrwalania nagrań oraz przywracania do obiegu kulturowego materiałów archiwalnych).

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli teoretycy muzyki, muzykolodzy, etnomuzykolodzy, historycy, archiwiści, reżyserzy dźwięku, pomysłodawcy i realizatorzy audycji radiowych i telewizyjnych dokumentujących różne przejawy muzykowania w Polsce. O muzyce utrwalonej opowiedzą przedstawiciele Instytutu Muzyki i Tańca, Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z Warszawy, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z Poznania, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia, Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskeigo w Bydgoszczy, Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.

Izabela Zymer reprezentująca Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC wygłosi referat pt. Nagrania koncertowe polskiej muzyki współczesnej w zbiorach Biblioteki-Fonoteki ZKP – POLMIC.

Konferencji towarzyszyć będzie koncert online „Z dźwiękowej fotografii...”, prezentujący cymelia ze zbiorów fonoteki bydgoskiej Akademii oraz wywiady z prof. Marcinem Gmysem – Dyrektorem Radia Chopin.

Obrady toczyć się będą za pośrednictwem platformy ClickMeeting, ale można je także śledzić w czasie rzeczywistym na profilu Facebook Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Program: http://www.amuz.bydgoszcz.pl/wydarzenia/muzyka-utrwalona-fotografie-dzwiekowe-polskiej-kultury-muzycznej/