Polmic - FB

aktualności

„Hiob” Karola Wojtyły i Krzesimira Dębskiego – premiera online

POKRok po obchodach setnej rocznicy urodzin Papieża Polaka Polska Opera Królewska zaprasza na współczesną muzyczną interpretację Hioba. 25 kwietnia 2021 o godz. 19.00 odbędzie się premiera online opery Krzesimira Dębskiego do libretta na podstawie dramatu Karola Wojtyły – streaming live na kanale YouTube Polskiej Opery Królewskiej.

O utworze skomponowanym na specjalne zamówienie Polskiej Opery Królewskiej Krzesimir Dębski mówi tak: „Mam nadzieję, że w naszym spektaklu czytelne będzie to, że mit Hioba, opowieść o Hiobie to jest prawda cierpienia. To przesłanie o tym, że prędzej czy później wszyscy ludzie dostąpią cierpienia. Niektórzy muszą się z cierpieniem zmierzyć wcześniej, na różnych etapach swojego życia, inni dopiero przy nieuchronnym jego końcu. Stworzyłem na potrzeby tego dzieła taki swój „idiom biblijny” […], w częściach „biblijnych” pojawiają się stylizacje na muzykę barokową, średniowieczną i renesansową. Zderzam te fragmenty ze współczesnymi, i z ariami – znów quasi barokowymi. Używam też barokowego instrumentarium (…). Pokusiłem się o pewną syntezę tego, co wiem o muzyce dawnej i wspaniałych dziełach mistrzów wieków minionych”.

Znamienne, że premiera dzieła, planowana pierwotnie na maj 2020 roku, nie odbyła się ze względu na pandemię. Obowiązujące po dziś dzień obostrzenia ograniczają działalność instytucji kultury, toteż opera zostanie zaprezentowana online, bez udziału publiczności. Być może jednak te wszystkie trudne okoliczności wzmocnią uniwersalny przekaz dzieła, które zaprezentują soliści, zespół wokalny i orkiestra Polskiej Opery Królewskiej pod dyrekcją Tadeusza Karolaka. Jest to bowiem, jak podkreśla Dębski: „opera (…) o losie człowieka, który wpadł w nieszczęścia, a potem wydobywa się z tego upadku”.

Katarzyna Gardzina

Szczegóły na www.operakrolewska.pl