Polmic - FB

patronaty

Olsztyn | 50. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Muzyka kobiet. Kobiety w muzyce”

ZKPW trakcie trzydniowej debaty w Olsztynie w dniach 9–11 września 2021 naukowcy z polskich i zagranicznych ośrodków będą prezentować swoje przemyślenia nad kobiecą kulturą muzyczną w szerokim spektrum twórczości, wykonawstwa, recepcji, a także refleksji o muzyce. 50. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Muzyka kobiet. Kobiety w muzyce” będzie miała miejsce w budynku Centrum Ekspozycyjnego Stara Kotłownia. Przedsięwzięcie odbywa się w ramach obchodów 50-lecia Instytutu Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Otwarcie Konferencji 9 września transmitowane będzie na żywo dzięki TV Kortowo.

Fenomen muzyki kobiet, a także ich udziału w szeroko rozumianej kulturze muzycznej jest zjawiskiem, które nadal pozostaje na uboczu. Bezsprzeczny rozwój badań z tego zakresu pozwala na nowo odczytywać drugoplanowość kobiecych dokonań w obszarze europejskiej kultury muzycznej do końca XIX wieku. Echa muzycznej przeszłości kobiet pozostają ważkim zagadnieniem także wobec wyzwań współczesności. Te wszystkie sfery stanowią istotny przyczynek do badań nad kobiecą kulturą muzyczną w szerokim spektrum twórczości, wykonawstwa, recepcji, a także refleksji o muzyce.

Konferencja ZKP odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Wydarzeniu towarzyszyć będzie koncert kameralny (10.09, godz. 17.30) w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, na którym zaprezentowana zostanie twórczość współczesnych polskich kompozytorek: Krystyny Moszumańskiej-Nazar, Anny Ignatowicz-Glińskiej i Bettiny Skrzypczak.

Link do streamingu otwarcia Konferencji: https://youtu.be/Jlk3ag9YAZM 

Patronat medialny nad Konferencją sprawuje Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

PRZECZYTAJ: PROGRAM WYDARZENIA.

Strona Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: https://ws.uwm.edu.pl/