Polmic - FB

nasze patronaty

Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur

StawiskoPod hasłem „Stawisko – miejsce symbiozy sztuk i kultur” Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku rozpoczyna nowe przedsięwzięcie o charakterze interdyscyplinarnym, które odbędzie się w dniach 10 października – 5 grudnia 2021. Ideą jest kontynuacja tradycji Domu Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów jako przestrzeni symbiozy sztuk, obszaru otwartego na różne kultury.

Uniwersalizm pisarskiego dorobku Jarosława Iwaszkiewicza jest m.in. efektem doświadczania wielokulturowości, towarzyszącego mu nieustannie, od najwcześniejszego okresu życia po lata ostatnie. Walorem szczególnym pisarstwa Jarosława Iwaszkiewicza jest także wrażliwość na inne dziedziny sztuki, spośród których pierwszoplanową rolę odgrywa muzyka. Odczucia muzyczne stanowią zwykle nieodłączny element przeżyć towarzyszących refleksjom wywołanym przez dzieła malarzy, rzeźbiarzy, architektów, także przez zjawiska przyrody.

Festiwal zaplanowano jako cykl pięcioletni. W tym roku poświęcony będzie związkom Iwaszkiewiczów i Domu na Stawisku z kulturą żydowską, relacjom z wybitnymi pisarzami, kompozytorami, artystami pochodzenia żydowskiego. Usłyszymy utwory Szymona Laksa, Aleksandra Tansmana, piosenki poetyckie do słów Ginczanki, Mandelsztama, Leśmiana, Tuwima, Ficowskiego, a także tradycyjną muzykę żydowską.

W programie również wystawa dokumentująca zasługi Iwaszkiewiczów w ratowaniu Żydów podczas okupacji (inspirowana faktem uhonorowania Ich pośmiertnie Medalem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata), koncerty muzyki różnych gatunków i stylów, spotkania literackie.

Alicja Matracka-Kościelny

Patronat medialny nad projektem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Strona Muzeum: http://stawisko.pl/