Polmic - FB

nasze patronaty

Opole | „Strefa gwiazd”: śmierć i wyzwolenie

FOListopadowe wieczory sprzyjają refleksjom. Program koncertu Orkiestry Filharmonii Opolskiej pod batutą Przemysława Neumanna 26 listopada 2021 o godz. 19.00 został skomponowany zatem tak, by owym wędrówkom myśli towarzyszyć. W roli solisty usłyszymy hiszpańskiego wirtuoza wiolonczeli Pablo Ferrándeza.

Na początek Chaconne z Polskiego Requiem, którego kolejnymi częściami Krzysztof Penderecki upamiętniał ważne dla niego postaci i wydarzenia w polskiej historii. Ostatnie ogniwo dzieła powstało w 2005 roku i jest poświęcone Janowi Pawłowi II.

Poruszający Koncert wiolonczelowy e-moll Edwarda Elgara sławę zyskał dzięki Jacqueline du Pré, jednej z najbardziej wyrazistych artystek w dziejach muzyki. Pełne nostalgii frazy brytyjskiego twórcy poprzedzą wykonanie dwóch poematów symfonicznych. Pierwszym z nich będzie Pieśń o sokole Grzegorza Fitelberga; kompozycja nad wyraz udana, pozostawiająca pewien niedosyt i pytanie: co jeszcze stworzyłby Fitelberg, gdyby nie poświęcił się dyrygowaniu? Ostatni utwór tego wieczoru, Śmierć i wyzwolenie, napisał zaledwie 25-letni Richard Strauss jako pierwszy ze swoich poematów symfonicznych nieinspirowanych literaturą – umieszczony bowiem w partyturze wiersz Aleksandra Rittera powstał już po ukończeniu utworu. O programowym założeniu tej kompozycji pisał sam Strauss w jednym z listów: „Przed sześciu laty przyszło mi na myśl, by w poemacie symfonicznym przedstawić godzinę śmierci człowieka, który dążył do osiągnięcia najwyższych ideałów, a więc chyba artysty”. Publiczność dzieło pokochała, krytycy pozostali nieprzekonani – zdaje się, że sama próba zmierzenia się przez Straussa z tematyką spraw ostatecznych wzbudzała ich niepokój. Motyw wyzwolenia którym kończy się poemat, pełen siły i majestatu, przynosi jednak nadzieję na wyjątkowy wymiar tej nieznanej rzeczywistości.

Informacje prasowe organizatorów

Patronat medialny nad sezonem koncertowym Filharmonii Opolskiej 2021 / 2022 objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Informacja o biletach: https://filharmonia.opole.pl/