Polmic - FB

nasze patronaty

Warszawa | Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus: koncert poświęcony pamięci prof. Piotra Barona

POSINiezwykły śląski akcent programu najbliższego koncertu Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa 20 listopada 2021 o godz. 19.00 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie to muzyczny hołd pamięci wybitnego badacza i popularyzatora muzyki tego regionu, prof. Piotra Barona, cenionego pedagoga (wykładowcy m.in. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie), twórcy i dyrektora Festiwalu Kompozytorów Śląskich, dyrygenta, organisty, kompozytora i arteterapeuty, którego przedwczesna śmierć 24 lipca 2020 roku okryła żałobą środowisko muzyczne regionu i kraju.

W dziejach muzyki znamy wiele przypadków arystokratów, którzy szczycili się prawdziwym muzycznym talentem i byli cenionymi kompozytorami – należał do nich m.in. hrabia Bolko von Hochberg z możnego rodu przez wieki władającego rozległymi posiadłościami Śląska, wśród nich – zamkiem Książ. Ceniony w swej epoce autor oper, pieśni, utworów kameralnych (wydawanych pod pseudonimem Johann Heinrich Franz) piastował też ważne urzędy, m.in. intendenta Królewskiego Instytutu Teatrów w Berlinie. Jego nieco zapomniana dziś twórczość utrzymana w późnoromantycznym duchu jest na nowo odkrywana staraniem rodziny oraz polskich muzykologów. Współczesne wykonanie jego Koncertu fortepianowego c-moll zabrzmi w interpretacji cenionej pianistki i kameralistki Zofii Antes, aktywnej koncertowo w Polsce i za granicą, pracującej m.in. w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a koncert poprowadzi Marek Wroniszewski, ceniony dyrygent, uznany za najlepszego polskiego uczestnika X Międzynarodowego Konkursu im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach, zastępca dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa.

W wykonaniu artystów usłyszymy ponadto Uwerturę do Snu nocy letniej Felixa Mendelssohna i I Symfonię c-moll op. 68 Johannesa Brahmsa.

Piotr Maculewicz

Patronat medialny nad sezonem koncertowym 2021 / 2022 Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Więcej: www.sinfoniaiuventus.pl