Polmic - FB

nasze patronaty

II Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. H.M. Góreckiego

Konkurs kompozytorskiFilharmonia Śląska w Katowicach organizuje w 2022 roku II Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Henryka Mikołaja Góreckiego, którego celem jest upamiętnienie postaci Patrona Filharmonii. Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2022 roku.

Konkurs będzie służył promocji młodych kompozytorów oraz poszerzeniu repertuaru koncertowego. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, urodzone po 30 września 1982 roku.

Przedmiotem Konkursu jest skomponowanie utworu na orkiestrę smyczkową w maksymalnym składzie: 5-4-3-3-1 o czasie trwania od 5 do 10 minut. Jeden uczestnik może zgłosić nie więcej niż dwa utwory.

Do Jury Konkursu zaproszone zostały uznane autorytety: Eugeniusz Knapik, Mikołaj Górecki, Jerzy Kornowicz, Piotr Pławner i Adam Wesołowski.

Główną nagrodą w konkursie będzie premierowe wykonanie zwycięskiego utworu w trakcie Międzynarodowych Dni Henryka Mikołaja Góreckiego, corocznie organizowanych przez Filharmonię Śląską, oraz profesjonalna rejestracja audiowizualna wykonania premierowego. Przyznane również zostaną dyplomy i wyróżnienia.

Patronat medialny nad sezonem koncertowym 2021/2022 Filharmonii Śląskiej sprawuje Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Regulamin Konkursu – na stronie: https://filharmonia-slaska.eu/projekty/konkurs-kompozytorski/