Polmic - FB

nasze patronaty

Katowice | Orkiestra Muzyki Nowej i premiery dzieł polskich twórców

NOSPR19 grudnia 2021 o godz. 18.00 w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia Orkiestra Muzyki Nowej prawykona utwory Pawła Hendricha, Dariusza Przybylskiego i Dobromiły Jaskot.

Orkiestra Muzyki Nowej wystąpi pod batutą Macieja Koczura. Udział w przygotowaniu koncertu brał Filip Huget, który pełni funkcję dyrygenta-rezydenta Orkiestry w sezonie 2021 / 2022. Filip Huget studiował dyrygenturę na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, a obecnie kontynuuje edukację na Wydziale Dyrygentury Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru. Zdobył wyróżnienie podczas Ogólnopolskiego Konkursu Studentów Dyrygentury w 2020 roku.

Muzycy prawykonają Chamber Symphony Dariusza Przybylskiego, Magammahm Dobromiły Jaskot oraz Koncert fortepianowy „Phantomaticon” Pawła Hendricha. W roli solisty wystąpi pianista Ignacy Lisiecki. Utwór Heindricha nieprzypadkowo zabrzmi pod koniec roku Stanisława Lema. „W świecie wirtualnym można się bardziej zatracić niż odnaleźć – taką przestrogę zawarł Stanisław Lem wśród wielu tez, które postawił w jednym ze swoich najsłynniejszych esejów Summa technologiae", przypomina kompozytor. „Wymyśliliśmy tytuł koncertu, nawiązując do opisanej w Summa technologiae maszyny do fantomatyki, czyli procesu tworzenia sztucznych światów”. Druga część tytułu (-aticon) ma na celu podkreślenie aktywnej roli twórcy w kreowaniu muzycznej rzeczywistości. Dzieło powstawało we współpracy z artystami Orkiestry Muzyki Nowej dzięki zastosowaniu określonych mechanizmów zaczerpniętych wprost z Lemowskich idei. W rezultacie Hendrich stworzył maszynę do wirtualnej muzycznej gry i opracował system dźwiękowy, czyli zbiór zasad określających mechanikę całej rozgrywki.

Koncert współorganizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w ramach programu własnego „Dyrygent-rezydent", finansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wszystkie utwory dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Partnerem koncertu jest ZAiKS.

Patronat medialny nad sezonem koncertowym 2021 / 2022 NOSPR sprawuje Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Dodatkowe informacje: https://nospr.org.pl/pl/kalendarz/orkiestra-muzyki-nowej-pawel-lisiecki-krassimir-sterev