Polmic - FB

ze świata

Rzym | „Polski Impresariat Muzyczny”: Duo Viennese i Jakub Tchorzewski

NIMiTKoncert współorganizowany i współfinansowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Polski w Rzymie, odbędzie się w Conservatorio Verdi w Mediolanie 21 grudnia 2021 roku o godz. 20.45.

Duo Viennese (Monika Hager-Zalejska i Paweł Zalejski) oraz pianista Jakub Tchorzewski zaprezentują Pieśń Roxany z opery Karola Szymanowskiego Król Roger, Taniec polski z baletu Pieśń o ziemi Romana Palestra w opracowaniu na skrzypce i fortepian, a także utwory Bohuslava Martinů i Dymitra Szostakowicza.

Duo Viennese zostało założone w Wiedniu przez austriacką skrzypaczkę Monikę Hager, grającą w Staatsphilharmonie Nürnberg, oraz polskiego skrzypka Pawła Zalejskiego. Duet należy do nielicznych zespołów zaproszonych do współpracy z fundacją Life Music Now założoną przez Yehudiego Menuhina. Zespół występował z wielkimi sukcesami w tak prestiżowych miejscach, jak Wiener Musikverein, wiedeński Hofburg, zamek Arenberg w Salzburgu, oraz podczas wielu festiwali muzycznych we Włoszech, Austrii, Słowenii, Czechach oraz Polsce. Polski pianista Jakub Tchorzewski obecnie współpracuje z Konserwatorium „Benedetto Marcello” w Wenecji, a także jest członkiem zarządu European Chamber Music Teachers’ Association. Jego zainteresowanie muzyką współczesną, a także zapomnianą, lub rzadko wykonywaną doprowadziło do pierwszych w historii fonografii nagrań utworów takich kompozytorów, jak Sándor Veress, Gino Gorini, Ugo Amendola, René de Boisdeffre i Roman Palester.

Więcej: https://nimit.pl/wydarzenia/duo-viennese-jakub-tchorzewski/