nasze patronaty

Łódź | XXI Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza

AMInstytut Muzyki Kameralnej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewicza w Łodzi zaprasza do udziału w najstarszym polskim konkursie muzyki kameralnej – XXI Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 4-9 kwietnia 2022 roku. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 31 stycznia 2022.

Historia Konkursu liczy już ponad 60 lat. W 1995 roku nadano mu imię Kiejstuta Bacewicza – jego inicjatora, wybitnego pianisty kameralisty, pedagoga, kompozytora, wieloletniego rektora Akademii Muzycznej w Łodzi. Do piętnastej edycji konkurs był imprezą międzyuczelnianą dla studentów polskich i zagranicznych uczelni muzycznych. Od 2007 roku jest przeznaczony dla wszystkich zespołów kameralnych, które spełniają wymogi regulaminu – średnia wieku wszystkich członków zespołu nie może przekraczać 30. roku życia w dniu rozpoczęcia konkursu.

Przesłuchania i Koncert laureatów konkursowe odbędą się w łódzkiej Akademii Muzycznej. Konkurs może być otwarty dla publiczności w zależności od sytuacji pandemicznej w kraju. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 31 stycznia 2022 roku, załączając wszystkie wymagane pliki określone w formularzu.

Pierwszy etap konkursu odbędzie się w dwóch kategoriach:

  • kategoria A – duet głos z fortepianem, duo instrumentalne (z fortepianem) lub duo fortepianowe;
  • kategoria B – trio fortepianowe, kwartet fortepianowy, kwintet fortepianowy.

Najlepsze zespoły poszczególnych kategorii zostaną zakwalifikowane do przesłuchań drugiego etapu, w którym będą klasyfikowane łącznie.

W Jury zasiądą m.in. Urszula Kryger, Michał Drewnowski, Paweł Mazurkiewicz, Pierluigi Destro.

Patronat medialny nad Konkursem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Regulamin Konkursu i więcej informacji: https://www.amuz.lodz.pl/pl/wydarzenia/miedzynarodowy-konkurs-muzyki-kameralnej-2022