Polmic - FB

nasze patronaty

„Kobiety są | Women are”: premiera multimedialnej kompozycji Moniki Dalach i Eweliny Hajda

HajdaPremiera utworu na marimbę, audio-playback i video autorstwa kompozytorki Moniki Dalach w wykonaniu marimbafonistki Eweliny Hajda Kobiety są | Women are, który powstał w ramach Stypendium Artystycznego Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, odbędzie się 20 grudnia 2021 roku w formie wykonania audio-video online i będzie dostępny na kanałach Facebook, YouTube i Vimeo.

Łódzkie artystki, które wspólnie stworzyły koncepcję kompozycji, podejmują w utworze kwestie społeczne, dotyczące m.in. praw kobiet. Projekt, do udziału w którym zaproszono ponad 20 mieszkanek Łodzi w różnym wieku, opowiada o tym, jak kobiety postrzegają siebie i otaczający je świat: one dzielą się swoim punktem widzenia oraz życiowym doświadczeniem, mówiąc również o życiu kobiet w Polsce w XXI wieku.

Ta multimedialna kompozycja stworzona w nurcie muzyki współczesnej charakteryzuje się poszukiwaniem nowych brzmień i możliwości akustycznych marimby, rozszerzeniem dźwięku akustycznego o warstwę elektroniczną, video oraz uzupełnieniem ich o body mapping.

Projekt został zrealizowany w ramach Stypendium Artystycznego Prezydent Miasta Łodzi 2021 oraz dzięki wsparciu firmy Adams Percussion.

Patronat medialny nad projektem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.