Polmic - FB

nasze patronaty

Warszawa | Festiwal Witolda Lutosławskiego „Łańcuch XIX”

LancuchTowarzystwo im. Witolda Lutosławskiego oraz Program 2 Polskiego Radia zapraszają na XIX odsłonę Festiwalu Witolda Lutosławskiego „Łańcuch XIX” w dniach 22 stycznia – 6 lutego 2022. Koncerty z udziałem publiczności odbywać się będą w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego.

Dominantą programową Festiwalu są najwartościowsze zjawiska i trendy w polskiej i światowej kulturze muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości patrona Festiwalu oraz artystów związanych z nim w sposób istotny i zasługujący na wyeksponowanie. Jest to repertuar mało obecny w praktyce koncertowej, a ważny dla edukacji kulturalnej Polaków ze względu na wybitną rolę, jaką w rozwoju sztuki muzycznej odegrali artyści polscy.

W programie tegorocznej odsłony odnajdziemy dwa koncerty kameralne z udziałem Lutosławski String Quartet i Chain Ensemble oraz trzy koncerty symfoniczne, podczas których na estradzie wystąpią: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batutą Clelii Cafiero z pianistką Martyną Zakrzewską, Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy ze skrzypaczką Anną Marią Staśkiewicz oraz Sinfonia Varsovia pod batutą Aleksandara Markovićia z tenorem Karolem Kozłowskim.

Festiwal jest organizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez NIMiT. Projekt współfinansuje Związek Artystów Wykonawców STOART.

Sprzedaż biletów na koncerty już ruszyła: https://polskieradio.bilety24.pl 

Patronat medialny nad Festiwalem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Szczegółowy program: http://www.lutoslawski.org.pl