Polmic - FB

nasze patronaty

Katowice | Camerata Silesia w NOSPR: Chłopecki in memoriam

NOSPRPatronat medialny nad sezonem koncertowym 2021/2022 NOSPR sprawuje Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

28 maja 2022 o godz. 18.00 Camerata Silesia wystąpi w siedzibie NOSPR na koncercie poświęconym pamięci Andrzeja Chłopeckiego (1950–2012). W tym roku upłynie dziesięć lat od śmierci muzykologa, którego śmiało można określić mianem legendy polskiej krytyki muzycznej.

Andrzej Chłopecki należał do grona najwybitniejszych polskich krytyków muzycznych, a jego lotność umysłu i lekkość pióra (niejednokrotnie bardzo ostrego!) stanowią wzór dla kolejnych pokoleń recenzentów.

Usłyszymy dzieła Krzysztofa Pendereckiego, Stanisława Krupowicza, Pawła Mykietyna, Aleksandra Nowaka. Koncert poświęcony jego pamięci zwieńczy Phylakterion Pawła Szymańskiego: osoba i twórczość urodzonego w Warszawie kompozytora zawsze była mu bowiem szczególnie bliska.

Napisany w 2011 roku Phylakterion – dedykowany Annie Szostak i założonej przezeń grupie wokalnej – w swej powoli rozwijającej się narracji dotyka przestrzeni między religią a magią, gdzie pełna tajemnicy aura brzmieniowa starożytnej greki i języka nubijskiego wprowadza słuchacza w swoisty rytuał przejścia: tytułowe zaklęcie, znajdujące się na ścianie krypty grobowej greckiego biskupa, miało bowiem pomóc mu bezpiecznie przekroczyć progi wieczności. Wykonanie Phylakterionu podczas „Warszawskiej Jesieni” w 2012 roku miało miejsce dokładnie dwa dni po śmierci Chłopeckiego: nieprzypadkowo wówczas jedno z magicznych imion zostało zmienione na „Andreas”...

Agnieszka Nowok-Zych

Informacja o biletach: https://nospr.org.pl/pl/kalendarz/camerata-silesia-chlopecki-in-memoriam