Polmic - FB

nasze patronaty

Warszawa | Noskowski. Koncert z maestro Antonim Witem

POLMICPatronat medialny nad sezonem koncertowym 2021 / 2022 Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Ważnym elementem misji Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa jest restytucja zapomnianych arcydzieł muzyki polskiej koncertowej praktyce, a koncert 30 lipca 2022 o godz. 19.00 pod batutą Antoniego Wita w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie będzie ważnym krokiem w przywracaniu Zygmuntowi Noskowskiemu należnego mu miejsca wśród wybitnych kompozytorów polskich i europejskich drugiej połowy XIX wieku.

Z początkiem XXI wieku muzyka Zygmunta Noskowskiego zaczęła z wolna powracać na estrady koncertowe, pojawiły się także pierwsze wydania takich jego dotąd nieopublikowanych dzieł, jak II i III Kwartet smyczkowy czy II Symfonia.

Podczas lipcowego koncertu Orkiestra zaprezentuje dwie znakomite symfonie Noskowskiego: młodzieńczą I Symfonię A-dur (1874), która zwieńczyła jego kompozytorskie studia w Berlinie, oraz II Symfonię c-moll „Elegijną” (1879), przesyconą polskimi cechami melorytmicznymi. Jej patriotyczne przesłanie wzmacnia ukryty w utworze cytat Mazurka Dąbrowskiego jako zwieńczenie finału, napisanego ku pokrzepieniu serc Polaków.

Piotr Maculewicz

Więcej: https://sinfoniaiuventus.pl/