Polmic - FB

nasze patronaty

Nysa | 9. Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa

POLMICPatronat medialny nad przedsięwzięciem sprawuje Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

9. Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa odbędzie się w dniach 20-30 lipca 2022 w Nysie. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest zespół Polish Cello Quartet.

To wydarzenie kulturalne cyklicznie gromadzi uczestników-wiolonczelistów z całego świata. Zaproszenie do udziału w tegorocznej edycji przyjęli wybitni pedagodzy i wirtuozi wiolonczeli: Jelena Očić (Chorwacja), Hyun-Jung Berger (Niemcy / Korea) oraz Julius Berger (Niemcy).

W ramach Festiwalu 9. MAW odbędzie się sześć koncertów z wiolonczelą w roli głównej, podczas których wystąpią zarówno uczestnicy, jak i pedagodzy MAW (w tym jedyna w Polsce orkiestra wiolonczelowa). W programie koncertów znajdą się m. in. utwory Marcina Markowicza, Witolda Szalonka, Kazimierza Wiłkomirskiego i Krzysztofa Pendereckiego.

Szczegółowy program: http://www.akademiawiolonczelowa.pl/