Polmic - FB

nasze patronaty

Katowice | Akademia NOSPR – sezon 2022/2023

polmicPatronat medialny nad sezonem koncertowym 2021/2022 NOSPR sprawuje Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

NOSPR ogłasza nabór do III edycji Akademii NOSPR w następujących kategoriach: flet, obój, klarnet, fagot, waltornia, perkusja, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas. Preselekcja odbędzie się na podstawie nadesłanych materiałów audio-wideo. Nadsyłanie zgłoszeń będzie możliwe do 15 września 2022 roku. Udział w programie jest bezpłatny.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w przesłuchaniach w siedzibie NOSPR. Przesłuchania odbędą się w dniach: 10, 17, 19 20, 21, 22 października 2022. Szczegółowy harmonogram przesłuchań zostanie opublikowany w połowie sierpnia 2022.

Akademia NOSPR to program stypendialno-mentorski, oferujący młodym instrumentalistom możliwość doskonalenia sią pod okiem znakomitych muzyków, zdobycia bezcennego doświadczenia i zmierzenia się z wymaganiami pracy w renomowanej orkiestrze.

Akademia NOSPR jest adresowana do młodych muzyków, między 18. a 30. rokiem życia. Program obejmuje indywidualne lekcje z muzykami NOSPR oraz opiekę mentorów – liderów poszczególnych sekcji orkiestry.

Ponadto uczestnicy programu będą mieli okazję poznać sposób funkcjonowania instytucji od strony organizacyjnej. Wiedzę tę będą mogli wykorzystać podczas przygotowań do koncertów kameralnych cyklu „Scena młodych”, za których zorganizowanie i zaprogramowanie będą odpowiedzialni. Projekt obejmuje również zaangażowanie w projekty edukacyjne oraz możliwość uczestniczenia w warsztatach i wykładach. 

Decyzją Zarządu ZAW STOART Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia została przyznana dotacja w wysokości 18000 zł na II edycję programu Akademia NOSPR.

Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa: realizacja programu stypendialno-mentorskiego Akademia NOSPR – dofinansowanie 240000 zł

Regulamin i Formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: https://nospr.org.pl/pl/orkiestra/akademia